منوی دسته بندی
منوی دسته بندی

خرید نهال انگور

نهال انگور شمشیری

نهال انگور شمشیری

نهال انگور شمشیری یکی از ارقام نهال انگور است این نهال از ارقام نهال  بسیار تجاری و میوه ای به شکل کشیده است . نهالستان برگ سبز این نهال را…

انگور رد گلوب

نهال انگور رد کلوب

نهال انگور رد کلوب یکی از ارقام نهال ها هست که رقم بسیار تجاری بالای داردمیوه این نهال میان رس و بسیار درشت است بسیار بازار پسند.این نهال رقم خاص…

نهال انگور ویکتوریا

نهال انگور ویکتوریا

نهال انگور ویکتوریا یکی  از ارقام نهال ها هست که رقم تجاری بسیاری بالای دارد.میوه این نهال میان رس و مناسب تازه خوری میباشد و بسیار بازار پسند و وارداتی…

نهال انگور فیلم سیدلس

نهال انگور فیلم سیدلس

نهال انگور فیلم سیدلس یکی از ارقام نهال میباشد.که میوه این نهال زود رس هست میوه های درشت تر از یاقوتی و بازار پسند است. مناسب برای کشت تجاری و…

نهال انگور لاولاو

نهال انگور لاو لاو

نهال انگور لاو لاو یکی از ارقام نهال انگور میباشد . این نهال از رقم های بسیار تجاری و میوه ای زود رس و بسیار بازار پسند است . رنگ…

نهال انگور بلک سیدلیس

نهال انگور بلک سیدلیس

نهال انگور بلک سیدلیس یکی از ارقام نهال انگور میباشد این نهال یکی از پرطرفدارترین نهال ها هست که میوه ای دیر رس دارد . میوه این نهال یکی از…

نهال انگور ویتیس

نهال انگور ویتیس

نهال انگور ویتیس یکی از ارقام نهال انگور میباشد . میوه این نهال یکی از ارقام نهال تجاری و میوه ای میان رس با خوشه های بزرگ و با حبه…

نهال انگور تاتاوبا

نهال انگور تاتاوبا

این نهال  انگوریکی از ارقام نهال ها میباشد که رقم بسیار بالای دارد میوه این نهال دیر رس هست.  یکی ازگونه انگور لابروسکا هست و مقاومت در سرمای شدید دارد….

نهال انگور کالمریا

نهال انگور کالمریا

نهال انگور کالمریا یکی از ارقام نهال انگور میباشد . میوه این نهال یکی از رقم های بسیار تجاری و میوه ای دیر رس و نهال با باردهی خوشه ای…

نهال انگور کریسمون سیدلیس

نهال انگور کریسمون سیدلیس

نهال انگور کریسمون سیلدیس یکی از ارقام نهال انگور میباشد این نهال از رقم های بسیار تجاری و میوه ای  دیر رس و حبه ای 4 گرمی است . رنگ…