منوی دسته بندی
منوی دسته بندی
نهال به قرمز

نهال به قرمز

نهال به قرمز یکی از ارقام نهال هست که رقم تجاری بالای دارد سایز این نهال متمایز به کرده است و دوام ماندگاری بالای دارد و عطر معطری داردو طعم…

نهال به اصفهان سری

نهال به اصفهان سری 2

نهال به اصفهان یکی از ارقام نهال میباشد.که رقم تجاری بسیار بالای دارد سایز این نهال درشت و آبدار هست که ماندگاری بالای در سردخانه دارد و بازار پسند است.بهترین…

انگور رد گلوب

نهال انگور رد کلوب

نهال انگور رد کلوب یکی از ارقام نهال ها هست که رقم بسیار تجاری بالای داردمیوه این نهال میان رس و بسیار درشت است بسیار بازار پسند.این نهال رقم خاص…

نهال انگور ویکتوریا

نهال انگور ویکتوریا

نهال انگور ویکتوریا یکی  از ارقام نهال ها هست که رقم تجاری بسیاری بالای دارد.میوه این نهال میان رس و مناسب تازه خوری میباشد و بسیار بازار پسند و وارداتی…

نهال انگور فیلم سیدلس

نهال انگور فیلم سیدلس

نهال انگور فیلم سیدلس یکی از ارقام نهال میباشد.که میوه این نهال زود رس هست میوه های درشت تر از یاقوتی و بازار پسند است. مناسب برای کشت تجاری و…

نهال انگور تاتاوبا

نهال انگور تاتاوبا

این نهال  انگوریکی از ارقام نهال ها میباشد که رقم بسیار بالای دارد میوه این نهال دیر رس هست.  یکی ازگونه انگور لابروسکا هست و مقاومت در سرمای شدید دارد….

نهال انگور پرنس

نهال انگور پرنس

نهال انگور پرنس یکی از ارقام نهال هست که این نهال رقم بسیار تجاری دارد این نهال میوه میان رس است که با ظاهری زیبا و بازار پسند میباشد و…

نهال انگور تامسون سیدلس

نهال انگور تامسون سیدلس

نهال انگور تامسون سیدلس یکی از ارقام نهال است که رقم تجاری بسیار بالای دارد و زمان رسید میوه این نهال وسط مرداد ماه هست حبه های 4 گرمی مناسب…

نهال انگور ژاپنی

نهال انگور ژاپنی

نهال انگور ژاپنی یکی از ارقام نهال است که رقم تجاری بسیار بالای دارد. نهال انگور ژاپنی زود رس و میوه درشتی داردو با طعم خاص و کمیاب و بسیار…

نهال انگور شانی

نهال انگور شانی

نهال انگور شانی یکی از ارقام نهال ها است که رقم تجاری و میان رس و میوه نهال انگور شانی مناسب آبغوره میباشد و در میان مردم بسیار بازار پسند…