منوی دسته بندی
منوی دسته بندی
نهال به اونشاب

نهال به اونشاب

نهال به اونشاب یکی از ارقام نهال به است . میوه این نهال رقم بسیار تجاری است این رقم میوه ای بسیار درشت با ماندگاری بالا است . به خاطر…

نهال به ترش

نهال به ترش

نهال به ترش یکی از ارقام نهال به میباشد . میوه این نهال از رقم های بسیار تجاری و سایز متوسط و معطر است . ماندگاری بالا بسیار بازار پسند…

نهال به آناناسی

نهال به آناناسی

نهال به آناناسی یکی از ارقام نهال به است . میوه این نهال رقمی بسیار تجاری و سایز درشت است . شکل میوه این نهال کشیده و بافت سفت و…

نهال به آمریکایی

نهال به آمریکایی

نهال نهال آمریکایی یکی از ارقام نهال به است .میوه این نهال بسیار تجاری و اصلاح شده است . میوه ای ترد و آبدار و با شکل ظاهری بزرگ و…

نهال به اصفهان

نهال به اصفهان

نهال به اصفهان یکی از ارقام نهال در نهالستان برگ سبز است . این رقم نهال بسیار تجاری  و ماندگاری بالایی دارد این رقم نهال با میوهای به سایز متوسط…

نهال انگور شمشیری

نهال انگور شمشیری

نهال انگور شمشیری یکی از ارقام نهال انگور است این نهال از ارقام نهال  بسیار تجاری و میوه ای به شکل کشیده است . نهالستان برگ سبز این نهال را…

نهال انگور لاولاو

نهال انگور لاو لاو

نهال انگور لاو لاو یکی از ارقام نهال انگور میباشد . این نهال از رقم های بسیار تجاری و میوه ای زود رس و بسیار بازار پسند است . رنگ…

نهال انگور بلک سیدلیس

نهال انگور بلک سیدلیس

نهال انگور بلک سیدلیس یکی از ارقام نهال انگور میباشد این نهال یکی از پرطرفدارترین نهال ها هست که میوه ای دیر رس دارد . میوه این نهال یکی از…

نهال انگور ویتیس

نهال انگور ویتیس

نهال انگور ویتیس یکی از ارقام نهال انگور میباشد . میوه این نهال یکی از ارقام نهال تجاری و میوه ای میان رس با خوشه های بزرگ و با حبه…

نهال انگور کالمریا

نهال انگور کالمریا

نهال انگور کالمریا یکی از ارقام نهال انگور میباشد . میوه این نهال یکی از رقم های بسیار تجاری و میوه ای دیر رس و نهال با باردهی خوشه ای…