منوی دسته بندی
منوی دسته بندی
نهال انگور لابروسکا

نهال انگور لابروسکا

نهال انگور لابروسکا یکی از ارقام نهال انگور میباشد این نهال از ارقام تجاری و میوه ای میان رس است . این نهال با طعم و عطر خاص در میان…

نهال انگور یاقوتی

نهال انگور یاقوتی

نهال انگور یاقوتی یکی از ارقام نهال است . این نهل از ارقام نهال بسیار تجاری و میوه ای بسیار زود رس میباشد مناسب برای مناطق گرمسیری است . و…

نهال انگور قزل اوزوم

نهال انگور قزل اوزوم

نهال انگور قزل اوزوم یکی از ارقام نهال انگور میباشد . این نهال یگی از پرطرفدار ترین نهال ها است . میوه  این نهال بسیار تجاری و میوه ای دیر…

نهال انگور شانی

نهال انگور شانی

نهال انگور شانی یکی از ارقام نهال ها است که رقم تجاری و میان رس و میوه نهال انگور شانی مناسب آبغوره میباشد و در میان مردم بسیار بازار پسند…

نهال انگور اندونزی

نهال انگور اندونزی

نهال انگور اندونزی یکی از ارقام نهال انگور میباشد این نهال رقم بسیار تجاری دارد و میوه این نهال میان رس و حبه های درشت و شفاف دارد مناسب برای…

نهال انگور پیکامی

نهال انگور پیکامی

نهال انگور پیکامی یکی دیگر از ارقام نهال انگور میباشد این نهال از رقم های بسیار تجاری و میوه ای میان رس است . مناسب برای تازه خوری و خشکبار…

نهال انگور فخری

نهال انگور فخری

نهل انگور فخری یکی از ارقام نهال انگور میباشد. این میوه رقم بسیار تجاری میوه ی میان رس مناسب خشک بار ی و تازه خوری ماندگاری بسیار بالا بازار پسند…

نهال انگور حسینی

نهال انگور حسینی

نهال انگور حسینی یکی از ارقام نهال انگور میباشد این نهال میوه ای میان رس و رقم بسیار تجاری و مناسب تازه خوری و بسیار بازار پسند است سایز میوه…

نهال انگور شاهانی

نهال انگور شاهانی

نهال انگور شاهانی یکی از ارقام نهال انگور میباشد . این نهال از ارقام نهال تجاری و میان رس میباشد . مناسب برای تازه خوری و شیره گیری است ….

نهال انگور خلیلی

نهال انگور خلیلی

نهال انگور خلیلی یکی از ارقام نهال انگور است این نهال رقمی تجاری و میوه ای زود رس و مناسب برای کشمشی و آبگیری است میوه ای شیرین و خیلی…