منوی دسته بندی
منوی دسته بندی
نهال انگور ژاپنی

نهال انگور ژاپنی

نهال انگور ژاپنی یکی از ارقام نهال است که رقم تجاری بسیار بالای دارد. نهال انگور ژاپنی زود رس و میوه درشتی داردو با طعم خاص و کمیاب و بسیار…

نهال انگور ازبک

نهال انگور ازبک

نهال انگور ازبک یکی از ارقام نهال انگور است . این نهال یکی از ارقام نهال بسیار تجاری و بسیار بازار پسند است . میوه ای دیر رس و مناسب…

نهال انگور پیکامی

نهال انگور پیکامی

نهال انگور پیکامی یکی دیگر از ارقام نهال انگور میباشد این نهال از رقم های بسیار تجاری و میوه ای میان رس است . مناسب برای تازه خوری و خشکبار…

نهال انگور ریش بابا

نهال انگور ریش بابا

نهال اگور ریش بابا یکی دیگر از ارقام نهال انگور میباشد . این نهال رقم تجاری و میان رس هست . قابلیت ماندگاری بالایی دارد . میوه این نهال به…

نهال انگور شاهرودی

نهال انگور شاهرودی

نهال انگور شاهرودی یکی از ارقام نهال انگور است . که میوه ای میان رس و رقم بسیار تجاری سازگاری مناسب با خشکی و کم آبی و اندازه میوه حبه…

نهال انگور تبرزه

نهال انگور تبرزه

نهال انگور تبرزه یکی از ارقام نهال انگور میباشد این نهال با میوه ای دیر رس و پر محصول است و طعم شیرین و بسیار بازار پسند و مناسب خشکباری…

نهال انگور جوین

نهال انگور جوین

نهال انگور جوین یکی از ارقام نهال بسیار تجاری و میوه ای دیر رس میباشد . میوه این نهال جهت خشکباری مویز استفاده میشود . بسیار بازار پسند و بیدانه…