منوی دسته بندی
منوی دسته بندی
نهال انگور ویتیس

نهال انگور ویتیس

نهال انگور ویتیس یکی از ارقام نهال انگور میباشد . میوه این نهال یکی از ارقام نهال تجاری و میوه ای میان رس با خوشه های بزرگ و با حبه…

نهال انگور کالمریا

نهال انگور کالمریا

نهال انگور کالمریا یکی از ارقام نهال انگور میباشد . میوه این نهال یکی از رقم های بسیار تجاری و میوه ای دیر رس و نهال با باردهی خوشه ای…

نهال انگور پرلت

نهال انگور پرلت

نهال انگور پرلت یکی از ارقام نهال انگور میباشد . این نهال از ارقام بسیار تجاری  و میوه ای زود رس است . رقمی بیدانه و اندازه حبه متوسط میباشد…

خرید نهال زرد آلو پست قرمز

خرید نهال زردآلو قرمز

شما خریداران محترم به منظور خرید نهال زردآلو قرمز و همینطور دریافت لیست ارقام نهال ها و قیمت نهال ها میتوانید به نهالستان برگ سبز مراجعه نمایید .و یا با…