منوی دسته بندی
منوی دسته بندی
نهال انگور شامپاین

نهال انگور شامپاین

نهال انگور شامپاین یکی از ارقام نهال انگور میباشد . این نهال یکی از ارقام خاص نهال انگور است . میوه این نهال از ارقام بسیار تجاری و میوه ای…

نهال انگور لابروسکا

نهال انگور لابروسکا

نهال انگور لابروسکا یکی از ارقام نهال انگور میباشد این نهال از ارقام تجاری و میوه ای میان رس است . این نهال با طعم و عطر خاص در میان…

نهال انگور کندوری

نهال انگور کندوری

نهال انگورکندوری یکی از ارقام نهال انگور میباشد . این نهال از رقم های بسیار تجاری و میوه ای میان رس و شیرین و مناسب برای تازه خوری و آبغوره…