منوی دسته بندی
منوی دسته بندی

خرید نهال به

نهال به قرمز

نهال به قرمز

نهال به قرمز یکی از ارقام نهال هست که رقم تجاری بالای دارد سایز این نهال متمایز به کرده است و دوام ماندگاری بالای دارد و عطر معطری داردو طعم…

نهال به اونشاب

نهال به اونشاب

نهال به اونشاب یکی از ارقام نهال به است . میوه این نهال رقم بسیار تجاری است این رقم میوه ای بسیار درشت با ماندگاری بالا است . به خاطر…

نهال به اصفهان سری

نهال به اصفهان سری 2

نهال به اصفهان یکی از ارقام نهال میباشد.که رقم تجاری بسیار بالای دارد سایز این نهال درشت و آبدار هست که ماندگاری بالای در سردخانه دارد و بازار پسند است.بهترین…

نهال به ترش

نهال به ترش

نهال به ترش یکی از ارقام نهال به میباشد . میوه این نهال از رقم های بسیار تجاری و سایز متوسط و معطر است . ماندگاری بالا بسیار بازار پسند…

نهال به آناناسی

نهال به آناناسی

نهال به آناناسی یکی از ارقام نهال به است . میوه این نهال رقمی بسیار تجاری و سایز درشت است . شکل میوه این نهال کشیده و بافت سفت و…

نهال به آمریکایی

نهال به آمریکایی

نهال نهال آمریکایی یکی از ارقام نهال به است .میوه این نهال بسیار تجاری و اصلاح شده است . میوه ای ترد و آبدار و با شکل ظاهری بزرگ و…

نهال به اصفهان

نهال به اصفهان

نهال به اصفهان یکی از ارقام نهال در نهالستان برگ سبز است . این رقم نهال بسیار تجاری  و ماندگاری بالایی دارد این رقم نهال با میوهای به سایز متوسط…