منوی دسته بندی
منوی دسته بندی
نهال انگور شاهرودی

نهال انگور شاهرودی

نهال انگور شاهرودی یکی از ارقام نهال انگور است . که میوه ای میان رس و رقم بسیار تجاری سازگاری مناسب با خشکی و کم آبی و اندازه میوه حبه…

نهال انگور تبرزه

نهال انگور تبرزه

نهال انگور تبرزه یکی از ارقام نهال انگور میباشد این نهال با میوه ای دیر رس و پر محصول است و طعم شیرین و بسیار بازار پسند و مناسب خشکباری…