منوی دسته بندی
منوی دسته بندی
نهال به قرمز

نهال به قرمز

نهال به قرمز یکی از ارقام نهال هست که رقم تجاری بالای دارد سایز این نهال متمایز به کرده است و دوام ماندگاری بالای دارد و عطر معطری داردو طعم…

نهال به اصفهان سری

نهال به اصفهان سری 2

نهال به اصفهان یکی از ارقام نهال میباشد.که رقم تجاری بسیار بالای دارد سایز این نهال درشت و آبدار هست که ماندگاری بالای در سردخانه دارد و بازار پسند است.بهترین…

انگور رد گلوب

نهال انگور رد کلوب

نهال انگور رد کلوب یکی از ارقام نهال ها هست که رقم بسیار تجاری بالای داردمیوه این نهال میان رس و بسیار درشت است بسیار بازار پسند.این نهال رقم خاص…

نهال انگور فیلم سیدلس

نهال انگور فیلم سیدلس

نهال انگور فیلم سیدلس یکی از ارقام نهال میباشد.که میوه این نهال زود رس هست میوه های درشت تر از یاقوتی و بازار پسند است. مناسب برای کشت تجاری و…

نهال گیلاس روژینا

نهال گیلاس روژینا

نهال گیلاس روژینا نیز یکی از ارقام گیلاس میباشد. این نهال از رقم های بسیار تجاری است.و به خاطر طعم و رنگ بسیار بازار پستد است. و به دلیل تولید…

نهال گیلاس سورینام

نهال گیلاس سورینام

نهال گیلاس سورینام یکی از ارقام نهال گیلاس است . این نهال معروف به سورینام یا پیتانگا شناخته میشود این نهال یک گیاه بومی در سواحل آمریکای جنوبی شناخته میشود….

نهال گیلاس آنابلا

نهال گیلاس آنابلا

نهال گیلاس آنابلا یکی از ارقام پر بار در بین نهال های گیلاس میباشد که دارای میوه پر رنگ و طعمی شیرین با شاخه های پر از گیلاس میباشد که…