منوی دسته بندی
منوی دسته بندی
نهال گیلاس زرد موزی

نهال گیلاس زرد موزی

نهال گیلاس زرد موزی کی از ارقام بسیار تجاری است. این نهال به دلیل طعم و رنگ خاصی که دارد بسیار بازار پسند می باشد . این نهال را میتوانید…

نهال گیلاس شیشه ای

نهال گیلاس شیشه ای

نهال گیلاس شیشه ای یکی از ارقام بسیار تجاری است. این نهال به دلیل طعم و رنگ خاصی که دارد بسیار بازار پسند می باشد . این نهال را میتوانید…