منوی دسته بندی
منوی دسته بندی
نهال انگور یاقوتی

نهال انگور یاقوتی

نهال انگور یاقوتی یکی از ارقام نهال است . این نهل از ارقام نهال بسیار تجاری و میوه ای بسیار زود رس میباشد مناسب برای مناطق گرمسیری است . و…