منوی دسته بندی
منوی دسته بندی
نهال انگور کریسمون

نهال انگور کریسمون

نهال انگور کریسمون یکی از ارقام نهال انگور میباشد . این نهال رقم بسیار تجاری و میوه ای میان رس و پیش رس است . مناسب برای تازه خوری و…