منوی دسته بندی
منوی دسته بندی
نهال انگور پرنس

نهال انگور پرنس

نهال انگور پرنس یکی از ارقام نهال هست که این نهال رقم بسیار تجاری دارد این نهال میوه میان رس است که با ظاهری زیبا و بازار پسند میباشد و…