منوی دسته بندی
منوی دسته بندی
نهال انگور ریش بابا

نهال انگور ریش بابا

نهال اگور ریش بابا یکی دیگر از ارقام نهال انگور میباشد . این نهال رقم تجاری و میان رس هست . قابلیت ماندگاری بالایی دارد . میوه این نهال به…