منوی دسته بندی
منوی دسته بندی
نهال انگور ازبک

نهال انگور ازبک

نهال انگور ازبک یکی از ارقام نهال انگور است . این نهال یکی از ارقام نهال بسیار تجاری و بسیار بازار پسند است . میوه ای دیر رس و مناسب…