منوی دسته بندی
منوی دسته بندی
نهال انگور تبرزه

نهال انگور تبرزه

نهال انگور تبرزه یکی از ارقام نهال انگور میباشد این نهال با میوه ای دیر رس و پر محصول است و طعم شیرین و بسیار بازار پسند و مناسب خشکباری…