منوی دسته بندی
منوی دسته بندی
نهال انگور قزل اوزوم

نهال انگور قزل اوزوم

نهال انگور قزل اوزوم یکی از ارقام نهال انگور میباشد . این نهال یگی از پرطرفدار ترین نهال ها است . میوه  این نهال بسیار تجاری و میوه ای دیر…