منوی دسته بندی
منوی دسته بندی
نهال انگور فیلم سیدلس

نهال انگور فیلم سیدلس

نهال انگور فیلم سیدلس یکی از ارقام نهال میباشد.که میوه این نهال زود رس هست میوه های درشت تر از یاقوتی و بازار پسند است. مناسب برای کشت تجاری و…