منوی دسته بندی
منوی دسته بندی
نهال انگور تامسون سیدلس

نهال انگور تامسون سیدلس

نهال انگور تامسون سیدلس یکی از ارقام نهال است که رقم تجاری بسیار بالای دارد و زمان رسید میوه این نهال وسط مرداد ماه هست حبه های 4 گرمی مناسب…