منوی دسته بندی
منوی دسته بندی
نهال انگور اندونزی

نهال انگور اندونزی

نهال انگور اندونزی یکی از ارقام نهال انگور میباشد این نهال رقم بسیار تجاری دارد و میوه این نهال میان رس و حبه های درشت و شفاف دارد مناسب برای…