منوی دسته بندی
منوی دسته بندی
نهال انگور امپرور

نهال انگور امپرور

نهال انگور امپرور یکی از ارقام نهال انگور است. این نهال رقم بسیارتجاری دارد و میوه این نهال میان رس و به رنگ قرمز متمایل به بنفش و حبه ای…