منوی دسته بندی
منوی دسته بندی
نهال انگور فخری

نهال انگور فخری

نهل انگور فخری یکی از ارقام نهال انگور میباشد. این میوه رقم بسیار تجاری میوه ی میان رس مناسب خشک بار ی و تازه خوری ماندگاری بسیار بالا بازار پسند…

نهال انگور صاحبی

نهال انگور صاحبی

نهال انگور صاحبی نیز یکی از ارقام نهال انگور است که بسیار رقم تجاری و میوه ای دیر رس است و مناسب برای تازه خوری و بازار پسند است میوه…