منوی دسته بندی
منوی دسته بندی
نهال انگور پرلت

نهال انگور پرلت

نهال انگور پرلت یکی از ارقام نهال انگور میباشد . این نهال از ارقام بسیار تجاری  و میوه ای زود رس است . رقمی بیدانه و اندازه حبه متوسط میباشد…