منوی دسته بندی
منوی دسته بندی
نهال انگور کندوری

نهال انگور کندوری

نهال انگورکندوری یکی از ارقام نهال انگور میباشد . این نهال از رقم های بسیار تجاری و میوه ای میان رس و شیرین و مناسب برای تازه خوری و آبغوره…