منوی دسته بندی
منوی دسته بندی
نهال انگور شانی

نهال انگور شانی

نهال انگور شانی یکی از ارقام نهال ها است که رقم تجاری و میان رس و میوه نهال انگور شانی مناسب آبغوره میباشد و در میان مردم بسیار بازار پسند…

نهال انگور شاهانی

نهال انگور شاهانی

نهال انگور شاهانی یکی از ارقام نهال انگور میباشد . این نهال از ارقام نهال تجاری و میان رس میباشد . مناسب برای تازه خوری و شیره گیری است ….