منوی دسته بندی
منوی دسته بندی
نهال انگور شامپاین

نهال انگور شامپاین

نهال انگور شامپاین یکی از ارقام نهال انگور میباشد . این نهال یکی از ارقام خاص نهال انگور است . میوه این نهال از ارقام بسیار تجاری و میوه ای…

نهال انگور شاهانی

نهال انگور شاهانی

نهال انگور شاهانی یکی از ارقام نهال انگور میباشد . این نهال از ارقام نهال تجاری و میان رس میباشد . مناسب برای تازه خوری و شیره گیری است ….