منوی دسته بندی
منوی دسته بندی
نهال انگور حسینی

نهال انگور حسینی

نهال انگور حسینی یکی از ارقام نهال انگور میباشد این نهال میوه ای میان رس و رقم بسیار تجاری و مناسب تازه خوری و بسیار بازار پسند است سایز میوه…