منوی دسته بندی
منوی دسته بندی
نهال انگور ژاپنی

نهال انگور ژاپنی

نهال انگور ژاپنی یکی از ارقام نهال است که رقم تجاری بسیار بالای دارد. نهال انگور ژاپنی زود رس و میوه درشتی داردو با طعم خاص و کمیاب و بسیار…