منوی دسته بندی
منوی دسته بندی
نهال انگور لابروسکا

نهال انگور لابروسکا

نهال انگور لابروسکا یکی از ارقام نهال انگور میباشد این نهال از ارقام تجاری و میوه ای میان رس است . این نهال با طعم و عطر خاص در میان…