منوی دسته بندی
منوی دسته بندی
نهال انگور شمشیری

نهال انگور شمشیری

نهال انگور شمشیری یکی از ارقام نهال انگور است این نهال از ارقام نهال  بسیار تجاری و میوه ای به شکل کشیده است . نهالستان برگ سبز این نهال را…

نهال انگور قزل اوزوم

نهال انگور قزل اوزوم

نهال انگور قزل اوزوم یکی از ارقام نهال انگور میباشد . این نهال یگی از پرطرفدار ترین نهال ها است . میوه  این نهال بسیار تجاری و میوه ای دیر…

نهال انگور جوین

نهال انگور جوین

نهال انگور جوین یکی از ارقام نهال بسیار تجاری و میوه ای دیر رس میباشد . میوه این نهال جهت خشکباری مویز استفاده میشود . بسیار بازار پسند و بیدانه…