منوی دسته بندی
منوی دسته بندی
خرید نهال گردو تویسرکان

خرید نهال گردو تویسرکان

گردو تویسرکان بومی ایران و شهر تویسرکان(همدان) می باشد .و این رقم به دلیل کیفیت خیلی خوبی که دارد .از آن با عنوان بهشت گردو های ایران نام می برند و…