منوی دسته بندی
منوی دسته بندی
نهال انگور شرابی

نهال انگور شرابی

نهال انگور شرابی یکی از ارقام نهال انگور میباشد . میوه این نهال دیر رس و مقاوم به کم آبی و مناسب تازه خوری میباشد . میوه ای بسیار شیرین…