منوی دسته بندی
منوی دسته بندی
نهال انگور بیدانه قرمز

نهال انگور بیدانه قرمز

نهال انگور قرمز بیدانه یکی از ارقام نهال تجاری مناسب برای خشکباری بسیار بازار پسند و مناسب برای تازه خوری میباشد . نهالستان برگ سبز تولید کننده و عرضه کننده…