منوی دسته بندی
منوی دسته بندی
نهال انگور بیدانه سفید

نهال انگور بیدانه سفید

نهال انگور بیدانه سفید یکی از ارقام نهال انگور میاشد این نهال با میوه بسیار تجاری و مناسب برای خشکباری و کشمش و تازه خوری و مناسب برای شیره انگور…

نهال انگور بیدانه قرمز

نهال انگور بیدانه قرمز

نهال انگور قرمز بیدانه یکی از ارقام نهال تجاری مناسب برای خشکباری بسیار بازار پسند و مناسب برای تازه خوری میباشد . نهالستان برگ سبز تولید کننده و عرضه کننده…