منوی دسته بندی
منوی دسته بندی
نهال به اصفهان سری

نهال به اصفهان سری 2

نهال به اصفهان یکی از ارقام نهال میباشد.که رقم تجاری بسیار بالای دارد سایز این نهال درشت و آبدار هست که ماندگاری بالای در سردخانه دارد و بازار پسند است.بهترین…

نهال به اصفهان

نهال به اصفهان

نهال به اصفهان یکی از ارقام نهال در نهالستان برگ سبز است . این رقم نهال بسیار تجاری  و ماندگاری بالایی دارد این رقم نهال با میوهای به سایز متوسط…