منوی دسته بندی
منوی دسته بندی
نهال سیب تو قرمز

نهال سیب تو قرمز

نهال سیب تو قرمز یکی از ارقام از درختان سیب میباشد نهال این نوع سیب در نهالستان برگ سبز به صورت عمده زیر نظر جهادکشاورزی تولید و عرضه میشود. به…