منوی دسته بندی
منوی دسته بندی
خرید نهال بادام شمشیری

خرید نهال بادام شمشیری

نهال بادام شمشیری از گونه های بادام سنگی است که شکل و ظاهری شبیه به چشم انسان دارد و بصورت کشیده می باشد. میزان سختی پوسته این نهال نسبت به…