منوی دسته بندی
منوی دسته بندی
نهال انگور بیدانه سفید

نهال انگور بیدانه سفید

نهال انگور بیدانه سفید یکی از ارقام نهال انگور میاشد این نهال با میوه بسیار تجاری و مناسب برای خشکباری و کشمش و تازه خوری و مناسب برای شیره انگور…