منوی دسته بندی
منوی دسته بندی
نهال انگور جوین

نهال انگور جوین

نهال انگور جوین یکی از ارقام نهال بسیار تجاری و میوه ای دیر رس میباشد . میوه این نهال جهت خشکباری مویز استفاده میشود . بسیار بازار پسند و بیدانه…